top of page
SOTAKORVAUSLAITOKSEN KONVERSIO ASUNNOIKSI
CASE KALLIOLANRINNE 4

Kesällä 2020 valmistuu uusia asuntoja korjauskohteeseemme Alppiharjuun

kuva 1

Julkisivu kadulle.

Korjauksen kohteena on 1947 valmistunut vitivalkoinen funkistyylinen kuusikerroksinen pienteollisuuden kiinteistö Kalliolanrinteen ja Kirstinkadun kulmassa. Rakennus on alun perin suunnitelu asuinrakennukseksi, mutta rakentaminen keskeytyi toisen maailmansodan alkaessa ja suunnitelmasta ennätti valmistua vain kellari. Porrashuoneiden perustusten paikat ja muodot voi edelleen nähdä kellarissa. Sodan loputtua rakentaminen saatettiin loppuun, mutta asuntojen sijaan tontille valmistui avaria työsaleja mm. vaate- ja elektroniikkateollisuuden sekä kirjapainon tarpeisiin. Alkuperäisissä vuonna 1938 arkkitehti D. Dahlbergin tekemissä asuinkerrostalon piirustuksissa kiinteistöön oli suunniteltu kunnianhimoiset 103 asuntoa. Asunnot olivat pääosin hyvin pieniä yksiöitä vailla peseytymismahdollisuutta.

kuva 2

Ilmakuvat vuosilta 1932 ja 1943.

Kohteessa on rakennusajalle tyypillinen sekarunko eli julkisivut ovat kantavia kahden kiven seiniä ja rungon keskellä marssivat teräsbetonipilarien rivistöt. Funkkiksessa rakenteita ei peitetty, vaan selkeät, tasaiset ja yhtenäiset pinnat jätettiin näkyviin.

Rakennuksen talotekniikka on ylittänyt teknisen käyttöikänsä ja se uusitaan kokonaan. Julkisivurappaus palautetaan alkuperäisen väriseksi kauttaaltaan sekä kaikki ikkunat ja ovet vaihdetaan kunnioittaen alkuperäisiä materiaaleja ja tyyliä. Äänen- ja lämmöneristävyyttä sekä esteettömyyttä parannetaan. Lisäksi taloon rakennetaan asumista palvelevat uudet yhteistilat, joista varastot, vaatehuolto, harraste- ja kerhotila sekä saunaosasto rakennetaan alimpiin kerroksiin. Tontin ulkoalueet kunnostetaan viihtyisäksi asukaspihaksi.

kuva 3

Näkymä sisäpihalta.

kuva 4

Näkymä asunnosta.

Tilaaja halusi hankkeelta rosoisuutta ja loftimaisuutta. Keskeisenä teemana suunnittelussa onkin ollut alkuperäisen rakennuksen hengen säilyttäminen ja korostaminen sekä hyvän asuntosuunnittelun mukaiset tilaratkaisut nykyaikaisin menetelmin ja uudisrakentamista vastaavalla laatutasolla. Teolliseen tunnelmaan kuuluu kanavointien rehellisyys, eli kaikki rakenteet, putket ja johdot tulevat jäämään näkyviin.

Nyt tehtävässä remontissa kiinteistö palautetaan alkuperäiseen suunniteltuun ja kaavan mukaiseen käyttötarkoitukseensa. Rakennuksen runkorakenne ja suoraviivainen muoto mahdollistavat vapaat muutostyöt. Suunnitelmamme käsittää 89 asuntoa ryhmiteltynä sisänurkkaisen pääportaan ja keskikäytävän molemmille puolille.

kuva 5

kuva 6

kuva 7

kuva 8

kuva 9

Kirjoittanut: Severi Hellstén, Avarrus Arkkitehdit
24.06.2019

bottom of page